STEPS LIFE

力強い生歌に合わせて踊る、息の合ったジャズダンスで会場も魅了されました☆

力強い生歌に合わせて踊る、息の合ったジャズダンスで会場も魅了されました☆